Inschrijven kan tot uiterlijk 20 mei/ Entry until May 20th at the latest.

Gegevens hond/Information about the Dog

Fokker/ Breeder

*bij inschrijving in de gebruikshondenklas een kopie van de officiële werkhondenverklaring, afgegeven door de RvB, meezenden
**bij inschrijving in de kampioensklas een kopie van de kampioenschapsverklaring meezenden

Ik wil mijn hond ook inschrijven voor:

Gegevens eigenaar/Information about the Owner

Extra voor inschrijvers van de NVOW

De inschrijver verklaart dat, voor zover hem/haar bekend, de door hem/haar ingeschreven hond gedurende de afgelopen 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter te vrezen valt. Hij/Zij verklaart voorts de hond niet te zullen meenemen naar de kampioenschapsclubmatch indien deze omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. Inschrijver verklaart, dat hij/zij door het inzenden van dit formulier, zich onderwerpt aan de bepalingen van de statuten en het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en de rasvereniging en zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.

Privacyverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies om je de beste ervaring te bieden. Verdere informatie is te vinden in de privacyverklaring.