Inschrijven kan tot uiterlijk 13 september/ Entry until September 13rd at the latest.

Gegevens hond/Information about the Dog

Fokker/ Breeder

*bij inschrijving in de gebruikshondenklas een kopie van de officiële werkhondenverklaring, afgegeven door de RvB, meezenden
**bij inschrijving in de kampioensklas een kopie van de kampioenschapsverklaring meezenden

Gegevens eigenaar/Information about the Owner

Extra voor inschrijvers van de NVOW

De inschrijver verklaart dat, voor zover hem/haar bekend, de door hem/haar ingeschreven hond gedurende de afgelopen 12 weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor hondenziekte of enige andere ziekte van besmettelijk karakter te vrezen valt. Hij/Zij verklaart voorts de hond niet te zullen meenemen naar de kampioenschapsclubmatch indien deze omstandigheden zich alsnog mochten voordoen. Inschrijver verklaart, dat hij/zij door het inzenden van dit formulier, zich onderwerpt aan de bepalingen van de statuten en het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer en de rasvereniging en zich verplicht het inschrijfgeld te voldoen.

Extra regels i.v.m. Corona

De inschrijver verklaart de volgende regels te hebben gelezen en deze na te leven:
• Gedurende de individuele keuringen zal zowel de keurmeester als exposant een mondkapje dragen
• Men moet zich aan de geldende Corona-regels houden.
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, koorts of wanneer een huisgenoot in quarantaine zit.
• Zich wijzigende Corona-regels die relevant zijn voor de clubmatch zullen opgevolgd worden, gepubliceerd op onze websites en wanneer nodig, extra aan de inschrijvers worden meegedeeld.

Privacyverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies om je de beste ervaring te bieden. Verdere informatie is te vinden in de privacyverklaring.